Начало

bg-flaglДобре дошли на сайта на рекламна агенция “БИЗНЕС ЕXPO”

Сайта е предназначен за реклама и панаирно представяне на фирми.

В него ще намерите богата информация за провежданите панаири в Балканския регион, както и възможността вашия бизнес да достигне до желания бизнес партньор!

Моля изберете език!

gb-flaglWelcome to the site of BUSINESS EXPO Advertising Agency.Our site is for advertisement, fair presentation.

Here you can obtain comprehensive information about the fairs organized in the Balkan region as well as the possibility to find the appropriate business partner for you!.

Please select language!