ИЗЛОЖЕНИЯ ГЕРМАНИЯ
ANUGA-2019

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДУКТИ И ОБОРУДВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

05.10.2019 – 09.10.2019 г.                            www.anuga.com

Подробности