INDAGRA FOOD
28.10.2015 – 01.11.2015 г.
www.indaga-food.ro
8-ми МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ЗА ПРОДУКТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ХРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ
8-ми МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ЗА ПРОДУКТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ХРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ

INDAGRA FOODХРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ
– Мляко, машини и съоръжения за обработка и съхранение на млечни продукти
– Хляб и хлебни изделия, теста, машини и съоръжения за производството на сладкарски изделия
– Kонсерви: месни, плодови, зеленчукови
– Хляб и хлебни изделия
– Захарни и шоколадови изделия
– Пакетирани зърнени и тестени продукти
– Мед и други пчелни продукти
– Брашно, есенции, добавки, оцветители за млечната и хлебна промишленост
– Плодове и зеленчуци
– Масла и растителни мазнини
МАШИНИ И ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
РИБОВЪДСТВО
– Технологии за обработка на риба
– Морски деликатеси
ТЪРГОВСКО ОБОРУДВАНЕ
– Търговско обзавеждане
– Хладилно оборудване
– Отоплителна, вентилационна и климатична техника
– Етикиране и маркиране
– Специализирани мебели за магазини