ROMENVIROTEC
08.03.2018 – 11.03.2018 г.
www.romenvirotec.ro
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ЗА EКОЛОГИЯ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ЗА EКОЛОГИЯ

РЕЦИКЛИРАНЕ

 – Рециклиране, възстановяване и преработка на рециклируеми отпадъци

– Машини , съоражения и технологии за рециклиране

– Измервателна, контролна и лабораторна техника

Биомаса

 – Генериране на енергия от отпадъчни материали

– Изхвърляне и рециклиране на отпадъци

– Домакински отпадъци, преработка и почистване

   ОТПАДНИ ВОДИ

 – Обработка и пречистване на водата

– Машини, съоръжения и оборудване за отпадъчни

води от битов и промишлен характер

 

– Нови и ефективни технологии за вододобив и пречистване

на питейни и отпадъчни води

– Помпени станции

– Измервателна апаратура за анализ на качеството на водите.