INDAGRA FARM
30.10.2019 – 03.11.2019 г.
www.indagra.ro
24-ти МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

СЕЛСКО СТОПАНСТВО
– Машини за фермата
– Трактори
– Резервни части
– Машини за обработка на почвата
– Сеитба и прибиране на реколтата
– Посадъчен материал, луковици, семена
– Наторяване
– Машини и съоръжения за напояване
ЖИВОТНОВЪДСТВО
– Фураж и фуражни продукти
– Доилни агрегати
– Инкубатори
– Машини и екипировка за отглеждане на добитък
– Птици, зайци и дивеч – отглеждане
РИБОВЪДСТВО
– Регулиране на влажността, транспорт и технологии за съхранение
ЦВЕТЯ, ГРАДИНАРСТВО
– Стайни, за градината, за паркове и зимни градини и  оранжерии
– Мебели и аксесоари за градини и тераси