INDAGRA FOOD
30.10.2019 – 03.11.2019 г.
www.indaga-food.ro

indagra food 2019

ХРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ
– Мляко, машини и съоръжения за обработка и съхранение на млечни продукти
– Хляб и хлебни изделия, теста, машини и съоръжения за производството на сладкарски изделия
– Kонсерви: месни, плодови, зеленчукови
– Хляб и хлебни изделия
– Захарни и шоколадови изделия
– Пакетирани зърнени и тестени продукти
– Мед и други пчелни продукти
– Брашно, есенции, добавки, оцветители за млечната и хлебна промишленост
– Плодове и зеленчуци
– Масла и растителни мазнини
МАШИНИ И ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
РИБОВЪДСТВО
– Технологии за обработка на риба
– Морски деликатеси
ТЪРГОВСКО ОБОРУДВАНЕ
– Търговско обзавеждане
– Хладилно оборудване
– Отоплителна, вентилационна и климатична техника
– Етикиране и маркиране