ROMHOTEL
12.11.2015 – 15.11.2015 г.
www.romhotel.ro
23-ти МЕЖДУНАРОДЕН ХОТЕЛИЕРСКИ ПАНАИР
23-ти МЕЖДУНАРОДЕН ХОТЕЛИЕРСКИ ПАНАИР

romhotel– Хотелска козметика
– Вътрешно обзавеждане
– Санитарни материали и аксесоари
– Почистващи препарати за хотели и ресторанти
– Строителни и довършителни материали, обков и аксесоари
– Специализирано оборудване за рецепции и ресторанти
– Осветление и сигнализираща техника
– Хладилни витрини и минибарове
– Отоплителна, вентилационна и климатична техника
– Електроника и аудио-визуална техника
– Сигнално-охранителна техника, видеонаблюдение и сейфове
– Фитнес и SPA оборудване
– Спално бельо
– Специализирано текстилно обзавеждане за хотела и ресторанта
– Специализирано работно облекло за персонала
– Оборудване и аксесоари за басейни
– Съоражения и инструменти за градини, паркове и оранжерии